ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από έτοιμα εξαρτήματα κατάλληλα για την κατασκευή καλουπιών.

 1. ΕΞΟΛΚΕΙΣ
 2. ΚΑΒΙΛΙΕΣ
 3. ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΟΠΗΣ-ΜΗΤΡΕΣ
 4. ΚΟΛΩΝΕΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
 5. ΚΟΛΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
 6. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ
 7. ΕΛΑΤΗΡΙΑ
 8. ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
 9. ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΕΣ
 10. ΡΑΚΟΡ
 11. ΣΩΛΗΝΩΤΑ
 12. ΜΑΤΣΟΛΕΣ
 13. ΡΟΔΕΛΕΣ
 14. ΕΛΑΤΗΡΙΑ ULTRAFLEX
ΕΞΟΛΚΕΙΣ


Με κωνικό ή κυλινδρικό κεφάλι 

ΚΑΒΙΛΙΕΣΚΟΛΩΝΕΣ

Μονής και διπλής διατομής

ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ


ΕΛΑΤΗΡΙΑ